Kedves Látogatónk!

Már csak néhány perc választja el attól, hogy megtudja, milyen magas az intelligencia szintje! Mielőtt belevág, szeretnénk néhány információt, tanácsot adni.

  1. A tesztet a minél pontosabb eredmény érdekében zavartalan, kényelmes környezetben töltse ki!
  2. A teszt 30 kérdésből áll, és minden kérdésnek csak egyetlen helyes megoldása van.
  3. A helyes választ kattintással jelölheti meg.
  4. A válaszok utólagos módosítására nincs lehetőség.
Vágjunk bele!
Adataid (1/4)

Ahhoz, hogy a kitöltött tesztet minél pontosabban ki tudjuk értékelni, kérjük, adja meg a következő adatait:

Nem:
Adataid (2/4)

Ahhoz, hogy a kitöltött tesztet minél pontosabban ki tudjuk értékelni, kérjük, adja meg a következő adatait:

Adataid (3/4)

Ahhoz, hogy a kitöltött tesztet minél pontosabban ki tudjuk értékelni, kérjük, adja meg a következő adatait:

Adataid (4/4)

Ahhoz, hogy a kitöltött tesztet minél pontosabban ki tudjuk értékelni, kérjük, adja meg a következő adatait:

E-mail cím

Az eredményeket e-mail-ben küldjük el Önnek a kiértékelés után. Kérjük, adja meg e-mail címét!

IQ TESZT
1/30
IQ TESZT
2/30
IQ TESZT
3/30
IQ TESZT
4/30
IQ TESZT
5/30
IQ TESZT
6/30
IQ TESZT
7/30
IQ TESZT
8/30
IQ TESZT
9/30
IQ TESZT
10/30
IQ TESZT
11/30
IQ TESZT
12/30
IQ TESZT
13/30
IQ TESZT
14/30
IQ TESZT
15/30
IQ TESZT
16/30
IQ TESZT
17/30
IQ TESZT
18/30
IQ TESZT
19/30
IQ TESZT
20/30
IQ TESZT
21/30
IQ TESZT
22/30
IQ TESZT
23/30
IQ TESZT
24/30
IQ TESZT
25/30
IQ TESZT
26/30
IQ TESZT
27/30
IQ TESZT
28/30
IQ TESZT
29/30
IQ TESZT
30/30
Gratulálunk!

Ön sikeresen befejezte az IQ-teszt kitöltését!

Hogy megtudja, milyen magas intelligenciával rendelkezik, küldje el SMS-ben a lenti kódot a 0690888200 telefonszámra, és mi elküldjük az eredményt és az értékelést a megadott e-mail címre!

KÓD:

*az SMS ára bruttó 762 Ft.

 
Az átlagos IQ értéke 100.
Vajon az Öné mennyi?
Töltse ki IQ-tesztünket, hogy miközben jól szórakozik, azonnal megtudja, amire mindig is kíváncsi volt!
Teszt indítása
A teszt kitöltése ingyenes. Az eredmény elküldésének és a tanúsítvány kiadásának költsége bruttó 762 Ft.
Mi is az IQ?

Az IQ (azaz intelligenciahányados) egy viszonyító szám, amelynek segítségével kimutatható, hogy a vizsgált személy intelligenciája mennyivel tér el az átlagtól. Ahhoz, hogy ennek mérése pontos legyen, a teszt figyelembe veszi a kitöltő életkorát. Az IQ-nak nincs köze a műveltséghez, és nem fejleszthető.

Az intelligencia mérése

Az első kísérletek az intelligencia méréséről a 19. században jelentek meg, mikor az IQ-t még az agy nagyságának mérésével határozták meg. Manapság ennél sokkal megalapozottak mérések alapján határozzák meg az IQ-t, mégpedig tesztek kitöltetésével. A mai értelemben vett intelligencia-teszteket Alfred Binet alkotta meg 1905-ben, ami gyermekek intelligenciahányadosát volt képes mérni.

A mai értelemben vett intelligencia-teszteket Alfred Binet alkotta meg 1955-ben. Az általa kifejlesztett módszer segítségével pontosan mérhetővé vált a felnőttek IQ-ja.

IQ értékek gyakorisága
IQ érték:
55
70
85
100
115
130
145
Centilis:
0,1%
2,3%
15,9%
50%
81,4%
97,7%
99,9%
Centilis: az adott IQ érték az emberek hány százalékánál magasabb?
Az IQ értékek színvonalai

Az emberek, akiknek az IQ értéke magasabb, mint 140 nagyon jó feltevéseik vannak a alkotó munkában és kijelölik a többieknek az ismeret irányát. Az IQ értékeit 131 és 140 között a népességnek 3% képviseli. Kivételesen magas IQ értékről van szó.


>130
Magas intelligencia

130 feletti IQ-val mindössze a népesség 3%-a büszkélkedhet. Kivételesen magas értékről van szó, amilyennel Albert Einstein és Garri Kaszparov rendelkezett.

110-130
Átlag feletti

Ez az intelligenciaszint még mindig átlag felettinek tekinthető, a népesség 18 százaléka tarozik ebbe a csoportba. Ide tartozik például Jennifer Aniston és George Bush is.

90-110
Normál szintű

A 90 és 110 közötti intelligencia átlagosnak tekinthető. A népesség fele tartozik ebbe a kategóriába, köztük például Ronald Reagen és Tom Cruise.

70-90
Átlag alatti

A népesség 20 százalékának intelligenciaszintje ebben a tartományban helyezkedik el, az átlagosnál gyengébb szintről beszélünk. Hogy csak néhány hírességet említsünk, David Hasselhof és O.J. Simson is idetartozik.

<70
Alacsony intelligencia

A 70 alatti intelligencia jóval az átlagos alá esik, alacsonynak számít. Átlagosan százból kilenc ember tartozik ebbe a kategóriába - köztük Paris Hilton, színésznő-énekesnő is.Ön vajon melyik kategóriába tartozik? Töltse ki a tesztet és tudja meg most!

Teszt indítása
Melyik a legokosabb nemzet?
Hírességek IQ-ja
Használati feltételek

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az iqteszt.hu oldal szolgáltatását a Dating Central Europe Zrt. (melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a C.g. 02-10-060413 cégjegyzékszámon tart nyilván; székhelye: 7623 Pécs, Móré Fülöp utca 33. adószáma: 24925543-2-02, továbbiakban Szolgáltató) biztosítja. Az iqteszt.hu látogatója (továbbiakban Felhasználó) tudomásul veszi, hogy az iqteszt.hu oldal (továbbiakban weboldal) használatára az alábbi szerződési feltételek érvényesek.
1. Alapvető rendelkezések és fogalmak

1.1. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

1.2. Az oldal használatával a Felhasználó elfogadja jelen szerződési feltételeket.

1.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassa. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket a változást követően a Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi az iqteszt.hu weboldalon és erről a weboldalon közzétett felhívással értesíti a Felhasználót.

1.4. Az intelligenciahányados – röviden IQ, standard IQ tesztek eredménye, egy viszonyító szám, amely azt mutatja, hogy a vizsgált személy intelligenciája hogyan viszonyul az átlaghoz

1.5. Az iqteszt.hu oldalon kapott IQ eredmény tájékoztató jellegű és eltérhet más oldalakon, valamint más tesztek során kapott végeredménytől.

1.6. Az IQ teszt kitöltése során a Felhasználó által megadott adatok utólag nem változtatható, módosíthatók.


2. Felhasználó jogai és kötelezettségei

2.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatai megadásával a Szolgáltató által működtetett valamennyi honlaphoz (a Szolgáltató által működtetett honlapok mindenkori felsorolása az alábbi linken érhető el: http://dace.hu/cegcsoport) tartozó adatbázisba is regisztrálásra kerülhet, továbbá elfogadja, hogy a Szolgáltató kereskedelmi ajánlatokat küldhet az oldalon megadott e-mail címére és/vagy telefonszámára, valamint Szolgáltató saját és partnereik közvetlen üzletszerzési céljaira felhasználhassák.

2.2. A Felhasználónak lehetősége van az ugyfelszolgalat@iqteszt.hu e-mail címen kérni az oldalon megadott személyes adatainak törlését az adatbázisból. Szolgáltató vállalja, hogy ez a művelet a kérelemtől számított három munkanapon belül megtörténik.

2.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kitöltött IQ tesztjének eredménye nem kerül tárolásra, archiválásra.

2.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem másolhatja le sem egészében, sem részben a weboldalon található információkat, adatokat a jelen ÁSZF-ben lefektetettektől eltérő célból.

2.5. Felhasználó nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.


3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás megszakadásáért vagy romlásáért, ha az harmadik személyek, vis major vagy más szolgáltatók berendezéseinek hibája miatt történik (pl.: áramszünet, távközlési kapcsolatok, stb.). Felhasználó ezt tudomásul veszi.

3.2. Az IQ teszt kitöltése és a megszabott díj kifizetése után a Szolgáltató köteles az IQ teszt eredményét és a Felhasználó nevét és intelligenciahányadosát tartalmazó bizonyítványt (PDF formátumban) elküldeni a Felhasználó által megadott e-mail címre.

3.3. A Szolgáltató nem felelős az IQ tesztek használata és kiértékelése során/miatt keletkezett esetleges károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az IQ teszt eredménye csak tájékoztató jellegű, és más IQ tesztek esetén más eredményt kaphat.


4. Díj és díjfizetés

4.1. Felhasználó ahhoz, hogy megkapja az általa kitöltött IQ teszt eredményét, használati díjat kell fizetnie a Szolgáltatónak. A szolgáltatás díjának mindenkori összege az iqteszt.hu oldalon található.

4.2. A díj elküldését biztosító SMS szolgáltatást a DIMOCO Europe GmbH biztosítja. Amennyiben a díj befizetése a teszt kitöltését követő 3 napon belül nem történik meg, a Felhasználó elveszíti hozzáférési jogát az IQ teszt eredményéhez.

4.3. A Szolgáltató garantálja, hogy a díj megfizetését követően az IQ teszt eredményét a díj beérkezésétől számított 24 órán belül elküldi a Felhasználó e-mail címére.


5. Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok és titkosság

5.1. A szolgáltatásra és a weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.

5.2. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy a Felhasználó által megadott adatokat titokban tartsa, és vállalja, nem ad ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.

5.3. A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.iqteszt.hu oldalon megjelennek, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg a Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásos engedélye nélkül.


6. Szavatosság

6.1. A Szolgáltató a szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítja a Felhasználó számára, és nem garantált, hogy a szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni a Felhasználó követelményeinek, céljainak és/vagy elvárásainak.

6.2. Szolgáltató nem vállal szavatosságot a szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.


7. Az információ felhasználása, adatkezelés

7.1. Az adatok kezelője a Szolgáltató.

7.2. A Felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikák készítésére használja fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. A Szolgáltató jogot formál arra, hogy weboldala egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezzen el a Felhasználó számítógépén adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a Dating Central Europe Zrt. cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.

7.3. A Felhasználó adatainak felvétele az IQ teszt végén található adatlap önkéntes kitöltésével történik. Az adatkezelés célja: a kitöltött IQ teszt eredményének közlése, a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, továbbá a Felhasználó hozzájárulása esetén marketing célú felhasználás, telefonos és SMS üzenetben történő megkeresés, hírlevél küldés, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás.

7.4. A Felhasználó által megadott e-mail címre vagy telefonszámra a Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küldhet. Amennyiben Felhasználó adatai megadásánál külön hozzájárult hírlevelek küldéséhez, akkor a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató hírleveleket is küldhet, a saját és partnerei termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra vonatkozóan.

7.5. A hírlevelek a Dating Central Europe Zrt. cégcsoport tagjai, illetve szerződéses partnereink termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket is tartalmazhatnak.

7.6. Amennyiben ezen tájékoztatókat a Felhasználó le kívánja mondani, ezt megteheti a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, az ugyfelszolgalat@iqteszt.hu címen.

7.7. Az adatszolgáltatás a Felhasználó részéről minden esetben önkéntes. A Felhasználó adatai addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését a Felhasználó nem kezdeményezi.

7.8. Személyes adatokat a jelen Megállapodásban megjelölteken kívül harmadik személynek a Szolgáltató nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Szolgáltató minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

7.9. Jelen Megállapodás elfogadásával a Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat Szolgáltató feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.

7.10. Szolgáltató adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91099/2015.